PROFIL SPOLOČNOSTI A KONTAKT

KT OBAL, s.r.o.
Jablonica 669
Slovenská republika
Tel.:
00421346583202
Fax:
00421346583754
e-mail:
ktobal@ktobal.sk
http://www.ktobal.sk
Management spoločnosti
   Tibor Tomek  
(konateľ- výkonný riaditeľ)
   Ilona Tomková  
(výrobný riaditeľ)
   Zuzana Gschwengová  
(účtovník)

    Spoločnosť KT OBAL s.r.o. bola založená v roku 2000. Pôsobí na trhu s obalovými materiálmi ako výrobca obalov z vlnitej lepenky. Z počiatku výrobný program predstavoval iba produkciu jednoduchých tvarovo vysekávaných obalov. V roku 2002 sa spoločnosť presťahovala do vlastných priestorov v Jablonici. Rekonštrukciou vznikli nové výrobné, skladové a administratívne priestory. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii 800m výrobných a skladových
priestorov, ktoré sa v blízkej dobe rozšíria o ďalších 300m
Priebežná modernizácia výrobnej technológie zaručuje
zákazníkovi najvyššiu kvalitu obalov a spoločnosti
možnosť rozširovania výrobného programu.
    Našu hlavnú skupinu zákazníkov tvoria domáce
firmy v obore potravinárskom, strojárenskom,
elektrotechnickom a ďalšie .