STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

    Prvý kontakt - vyjadrenie e-mail, faxom, dopisom alebo osobne

Analýza dopytu vypracovanie ponuky a kúpnej zmluvy na obal

    Rozlišujeme či sa jedná o obal nový alebo už používaný typ obalu. Vhodné je i rozlíšenie či sa jedná o obal predajný alebo iba prepravný. Výhodou je možnosť použitia katalógu FEFCO. Pri novom obale vieme doporučiť podľa špecifikácie a váhy produktu pevnostné parametre lepenky použitej na výrobu obalu.

    Vypracovanie ponuky je pre zákazníka veľmi dôležitá vec, preto sa snažíme vypracovať ponuku v rámci 24 hodín v pracovných dňoch. Pokiaľ sa jedná o ponuku zložitejšiu kde môže dôjsť k analýzam napr. pevnostných parametrov alebo kombinácie potlače dochádza k predĺženiu lehoty avšak vždy po dohode so zákazníkom. Zadanie výrobku do výroby sa prevedie na základe podpisu kúpnej zmluvy, ktorá obsahuje cenu, množstvo a termín dodávky.